ДАДА КРОКОДАРИЈУМ Антологија француске дадаистичке поезије

ДАДА КРОКОДАРИЈУМ Антологија француске дадаистичке поезије

no title has been provided for this book
Дадаиста кукуриче, псује, јеца, фрфља, јодлује како му дуне. Његове су песме као природа: смрде, смеју се, римују се као природа.    

Као „дрвени коњић“  ( превод речи „dada“ са француског  језика)  тако  дадаистичка поезија  искаче,  вришти и пени својим бомбастичним уметничким изразом, сатиром , иронијом,  постижући тиме  да шокира и скандализује публику .  Оно што је до сада било апсурдно и безвредно добија ново значење  додајући тако појам хаоса у нови уметнички израз који поседује дадаизам. „Dada“ уметност провоцира , протестује перманентно је у сукобу са публиком,  у покрету , акцији, експлозији,изгара и поново се уздиже као феникс , славећи безвременост и неуништивост поезије.

Ову антологију француске дадаистичке поезије  приредио је и превео мр Душан Стојковић . У њој се налази поезија 36 француских песника: Пјер Албер – Биро , Луј Арагон, Селин Арно, Андре Бретон, Марсел Дишан, Пол Елијар …