ЕГИПАТСКИ ГОЛУБ

ЕГИПАТСКИ ГОЛУБ

no title has been provided for this book
Несвакидашња појава у књижевности, харизматична и оригинална личност , Константин Леонтјев, руски стваралац, обележио је руску књижевност малтене колико Толстој и Достојевски.  Бавећи се најразличитијим професијама од лекара, војника, критичара, књижевника , новинара до дипломате, дао је значајан допринос не само у послу , него и у богатом књижевном раду. Његов рад оригиналног приступа  пун је иновативних идеја, са другачијим погледом на стварност. Као дипломата службовао је у разним земљама  које су биле под турском влашћу, тако да је написао више дела са тематиком живота хришћана под турском управом у које спада и  роман „Египатски голуб“. По многима најбољи роман Константина Леонтјева има балканску тематику, а јунаци су дипломате у различитим европским деловима турског царства. Леонтјев пише како се одвијао живот на периферним подручјима Отоманске империје, спајајући руску, балканску и оријенталну тематику,  једноставним стилом обједињујући традиционално и модерно, повезујући 19. век и савремено доба, стварајући оригиналана и јединствена књижевна дела.

„Да, сада је у Једрену досадно, али пре две године било је много забавније. Било је ту и неких локалних политичких околности које су повољно утицале на процват друштвеног живота. Намесник је био познати Ахмед – Киритли. Он је прави grand seigneur. Више пута је био велики везир и амбасадор при европским дворовима. Био је амбасадор у Москви кад је крунисан ваш император, има Орден свете Ане, образован је, паметан, пун енергије, и упркос свему томе ближи је, по својим ставовима, старотурској партији, него партији Мехмед – паше, који је сада у Рушчуку.“