FEMINA ANTICA BALCANICA

FEMINA ANTICA BALCANICA

no title has been provided for this book
Бављење феноменом жене у нашој науци почиње тек крајем 20. века. Углавном се радило о женама из владарских породица које су интригирале јавност и остале запамћене по свом деловању у тадашњем друштву.У књизи Јелене Анђелковић Грашар „Фемина Антика Балканика“ жена је посматрана из угла визуелне културе са простора Србије и централног Балкана. Ауторка се бави женом у њеним јавним, социјалним, религиозним, приватним улогама, у оквиру публиковања збирки, појединачних предмета, уметничких техника или одређених налазишта са ликовима жена. Анализиране су представе жене са фреско сликарства, скулптуре у камену, ликови жена на новцу, накиту на ширем простору Римског тј. Византијског царства. Студија Јелене Анђелковић посматра феномен женске фигуре у три врсте појавности, и то прво као слику царице која представља официјелну улогу господарице, али и царице мајке и супруге. Потом као жене у њеном приватном животу чије су слике најчешће налазиле на загробним сликама прављеним за интимну употребу и живот после смрти. И на крају као божанске жене која у себи обједињује паганску богињу и оријентални култ божанства са истока.  На основу свих ових представа формира се фигура мајке  која обједињује у себи све фигуре  богиња старих времена Афродите, Артемиде као и представу пра- мајке из праисторије. Ауторка је говорила о представи жене од тих времена до формирања представе Мајке Божје – Богородице у време касне антике у ликовном стваралаштву на територије Србије. На основу прегледа женске историје од давних времена  до данас, ауторка долази  до закључка да се улога жене није много променила.

Жена, мајка, царица

Ова популарна, прерађена крилатица означава везу између разнородних женских улога које се намећу као закључак ове студије. Узета као водиља у популарном смислу, за циљ има да укаже на различите врсте веза и узора међу женама различитих друштвених и културних слојева. У оваквој врсти приступа могуће је сагледати моделе женског приказивања, а на основу тога и бивствовања у касноантичком друштву.