КОСОВО У УСМЕНОЈ И СРЕДЊОВЕКОВНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

КОСОВО У УСМЕНОЈ И СРЕДЊОВЕКОВНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

no title has been provided for this book
  Зборник објављен пре тридесет година   поводом  шест векова  од Косовског боја у време старе Југославије, у старој престоници Крушевцу , поново је у новом руху пред нама. Скуп "Слободарство у усменој и средњовековној књижевности  о Косовском боју", одржан је поводом обележавања 600 од Косовске битке  у време Свечаности Слободе у Крушевцу, у организацији Друштва преводилаца, уметника, и научних радника и Народне библиотеке Крушевац 31.07.1989. На основу радова водећих стручњака  тадашње Југославије из области народне и средњевековне књижевности објављен је зборник „Косово у усменој и средњевековној књижевности“који је приредио мр Слободан Симоновић.  Проблематика везана за Косово сагледана је из различитих  углова : обрађен је мотив издаје, мотив слободе, традиција Косовске битке на југу Србије, косовска легенда код Филипа Вишњића и Старца Милије, погибија Југовића, етика  епске поезије, косовски мит  у Црној Гори, контакти Срба и Турака, Словенци и Косовски бој, видовдански култ и косовски бој. Научна достигнућа и чињенице до којих се дошло након овог научног скупа биће драгоцен темељ за нова истраживања, и све оне које се баве  проблематиком српске средњовековне књижевности. Косовски бој био је неисцрпна тема и инспирација свих народа на Балкану а и шире. Култ кнеза Лазара , видовданског завета и узвишене етике косовских јунака живи и данас у савременој књижевности, исто као некада у усменој народној поезији.  

Са сигурношћу се може рећи да ниједна идеологија, ниједна култура ни политичка мисија није овај народ више надахнула и узнела као етика његове епске поезије, иначе, у свему закриљене косовском хероиком. Она нуди узбудљиву лепоту живота, младу физичку и умну снагу, мудрост и дубину осећања, па је као таква била и бива снажан покретач националног опстанка и стварања праведнијих и хуманијих облика живљења.