ПЕСНИКИЊА, ЛАСТА ЗЕМЉЕ

ПЕСНИКИЊА, ЛАСТА ЗЕМЉЕ

no title has been provided for this book
Млада песникиња и прозна списатељица Милица Миленковић, подарила нам је оригиналну и књижевно - теоријски садржајну причу о животу и стваралаштву наше неправедно запостављене песникиње Гордане Тодоровић „Песникиња, ласта земље“.Уметница раскошног талента за време не дугог живота, створила је стихове који величају слободу, домовину, човека и племенитост. Богатство њеног духа било је огромно, али је истовремено живела у великом сиромаштву.Но, то је није спречило да пише језгровите стихове саткане „новојезиком“ који је надахнуто стварала. Гордана Тодоровић је отишла рано, али њена поезија траје до данас поготово уз критичку реч и промоцију Горданиног дела од стране  Милице Миленковић. Монографија „Песникиња, ласта земље“ бави се поетским одликама и рецепцијом  поезије Гордане Тодоровић. Њен песнички опус  сагледан је у временском оквиру када је песникиња стварала. Ауторка анализира четири збирке Тодоровићеве, анализирајући тематско – мотивску структуру и позицију лирског субјекта. Након детаљног аналитичко – синтетичког поступка, ауторка је потпуно успела да у свом делу прикаже естетску вредност поезије Гордане Тодоровић, као и њен истакнути значај у историји српске књижевности.

На основу књижевне, усмене и друге материјалне грађе везане за топлички крај данас нам је јаснијипериод детињства и ране младости Гордане Тодоровић поготово када је реч о њеном крхком здрављу и будућој болести због које је морала да се пресели из Ниша у Београд. Топлички крај и боравак у Ајдановцу имали су благотворно дејство за Гордану Тодоровић о чему сведоче њена сећања, пријатељства и песме о том периоду.

Због лошег здравственог стања Гордана Тодоровић одлази из Ниша 1953. године. Била је пацијенткиња Хуга Клајна у Београду и пријатељица многих значајних књижевника од којих се у сведочењима помиње пријатељство са Оскаром Давичом.