СЕНТИМЕНТАЛНО ВАСПИТАЊЕ ЈУНАКА РОМАНА

СЕНТИМЕНТАЛНО ВАСПИТАЊЕ ЈУНАКА РОМАНА

no title has been provided for this book
  Код сваког писца свакако постоји  однос према сопственом писању  и одређени аутопоетички поступци којима покушава да сам разреши кодове свога стваралаштва. Ђорђе Писарев, писац, новинар, критичар, есејиста,  аутор је многобројних прозних остварења: Мимемзис мимезис романа, 1983, Под сенком змаја, 2001, Мики Шепард : Страшне приче, 1990, уредник je многих антологија и зборника. Добитник је више награда за своје стваралаштво Награда Друштва књижевника Војводине за књигу године (1996), Награда Лаза Костић, 2000, Награда Бранко Бајић, 2002. У суочавању са делима чувених књижевника Дикенса, В. Мајстер; Волтера или Томаса Мана, Муракамија, Твена, Асимова и вечитим путовањем  њихових главних јунака  , Писарев показује каква је заправо моћ књижевности и како проза делује на читаоца. У свом делу „Сентиментално васпитање јунака романа“, аутор покушава да одгонетне како се постаје писац, како писац ствара књижевне јунаке и шта бива када они почну да живе сопствени живот? Ђорђе Писарев  покушава да одгонотне у нераскидивој  вези писац- јунак – читалац  како се ствара, како се чита књижевно дело и куда „одлазе“ књижевни јунаци?

Јунак је, на тренутак, престао да функционише. То је моменат у коме су подједнако, у различитим временским интервалима, изгубљени и Писац и читаоци. Једини који је искористио ову ситуацију био је замрзнути јунак, најзад освешћен, најзад слободан, најзад без присмотре, најзад ван туђе контроле. Једино што није знао шта је то, дођавола, Писац хтео да каже.