СЛИКА И РЕЧ

СЛИКА И РЕЧ

no title has been provided for this book
  Зборник „Слика и реч“ објављен је након одржавања научне конференције Естетичког друштва Србије 8. и 9. октобра 2020. у Београду. Тема конференције и научних радова у зборнику била је однос слике и речи у естетичком контексту ( теоријска, филозофска и уметничка природа односа). Тако је и сам зборник подељен на две целине: први део радова третира однос слике и речи у теоријском контексту, а други део зборника се састоји од радова који се баве овим проблемом у уметничком контексту. Проблемски оквир зборника својом тематиком и показује да се слика и реч непрекидно крећу од перспективе теорије до перспекртиве уметности. Зборник започиње радом Уне Поповић која има партикуларан приступ односу речи и слике. Ауторка је спровела пројекат „Језик цртежа и визуелно мишљење“ међу студентима филозофије на Академији уметности у Новом Саду, где су студенти кроз процес цртања упознали са елемантима језика цртежа и на тај начин и са визуелним мишљењем. Током трајања пројекта  испитивани су ставови студената, тако да се дошло до резултата да учење језика цртежа утиче на формирање теоријских ставова о уметности. Пројекат је имао за циљ да обезбеди другачији и флексибилнији приступ уметности и формирању естетичких појмова код студената филозофије. У осталим радовима аутори из разних углова и гледишта посматрају феномене слике  и речи: у оквиру естетике медија, филма, Ничеовог и Лесинговог стваралаштва, у делима Ван Гога , Исламској уметности, у делима Хајдегера, Клеа, Трира, Лутера и др.

 

Реконструкције  биографије и филмови о Ван Гогу представљају га као човека који је био мучен бедом, душевном болешћу, а некад и другим људима.Али, док сам читао његова писма, запитао сам се: како је тај човек – мучен свим тим и који је већи део своје енергије посветио сликарству – успео да таквом истрајношћу (и у таквом обиму) одржава пажљиву, писану комуникацију са братом, о тако широком распону књижевних и уметничких тема?