СТАРИ ИСТОК

СТАРИ ИСТОК

no title has been provided for this book
У својој књизи „Стари исток“ проф. др Данијела  Стефановић,  бави се раним цивилизацијама које су се налазиле на територији Блиског истока. Некада су ту постојале државе: Месопотамија – данас Ирак и Сирија, Персија – Иран, Анадолија – Турска,  Левант – Сирија, Либан, Израел, Палестина и Јордан као и стари Египат. Све врсте веза и сарадње и деловања између ових држава не могу се посматрати из једног угла већ, само узимајући у обзир интеракцију између цивилизација Египта, Западне Азије и Мале Азије од око 3100. до 330. пре н. е. Нове дисциплине које су се појавиле у науци као египтологија,археологија Египта и коптологија  поред испитивања појединачне проблематике  древног Истока потпомажу да се сагледа општа слика историје старих цивилизација.

Најважнији градитељски подухвати били су спроведени у Теби. На западној обали Нила, у тебанској регији у Малкати, владар је подигао велику палату. Малката је била стална резиденција владара током последње деценије његове владавине. У близини Малкате био је саграђен краљев величанствен  посмртни храм, највећи икада саграђен у Египту.