ВИЗАНТИЈСКА КУЛТУРА

ВИЗАНТИЈСКА КУЛТУРА

no title has been provided for this book
  Пред нама је изванредна студија „Византијска култура“  Александра Каждана (1922-1997)   свестраног научника , византолога који је био принуђен да напусти Совјетски Савез  и пребегне у Америку. Ослобођен свих стега он је са великим напором наставио да се бави византијским студијама и објављује многобројна научна дела које су поставиле темеље за даља истраживања у овој области. Рад Александра Каждана је утврдио  пут проучавању византијског друштва, културе и уметности, формирајући нови приступ у разоткривању „византијског човека“ и његовог  целокупног деловања. У овој књизи култура је презентована у свом најширем виду кроз опис  узајамног деловања Византинаца и природе која их је окруживала, стварања материјалних добара, друштвеног устројства, уметности и хришћанског погледа на свет. Аутор је желео да кроз ову књигу прикаже функционалан модел византијског друштва. Александар Каждан је успео да представи вишестраност  тадашњег византијског човека, која до тада није била запажена  ни у научним круговима ни код широке читалачке публике.

Пошто је људски живот посматран као избор пута према спасењу, као избор између добра и зла, било је неопходно утврдити шта је то добро, или другим, речима, шта чини вредности тог друштва. Вредности су етички идеали и мада веома ограничено изражавају практичне норме понашања, они су у одређеној мери начин самоизражавања друштва.