Archive

Бог први пружа добре дарове, а човек затим добре дарове прима. Тобом ће владати оно што поштујеш изнад свега осталог. Више се жалости над децом што живе порочно, него над нерођеном децом. Верна душа је чиста и мудра, те пророчица Божије истине....

Отвореним очима можете видети хоризонт, а затвореним и даље.   Половину судбине одређују нам родитељи а другу половину деца.   Добра ствар у старости је  што више не можеш да умреш млад.   Живот нема правила. Правила пишемо да себи закомпликујемо живот.   Афоризам је атомска енергија  књижевности.  ...