Archive

Неколико месеци си посматрао биће које је Бог створио, голубицу. Време је да погледаш и Његову највећу креацију...