Archive

Осим као помоћница при сетви и жетви, при борби против болести, вода је и биће које спава. У Поморављу је постојало веровање да воденице стану када вода заспи. У Скопској котлини веровало се да пошто она ноћу спава, ако је жедан, треба да зањише суд...