Archive

На свету је много зла, равнодушности, мржње, много неправде, незаслужених увреда, издајства.. Веома много. Али ...