Archive

Ојка и мали храст Зачудила се Ојка: Зашто сви ви плачете? Па, он је сасвим мали. на њему је било само неколико листића. Тада је стари храст љутити зашкрипао: - Ја сам исто тако био мали. да је храстић порастао, био би такође висок и снажан...