Archive

Поглед на познате пределе призивао је и оживљавао прошлост. Ону која се сад наставља и прераста у будућност. Године празне, године туге, бола, разочарења, узалудних нада разблажују и разводњавају препознатљиви путељци што се вијугаво вуку између поља и њива и нестају у брдима или шумарцима. А...