Archive

Нас су васпитали и научили. Ми ћемо се снаћи сами, али они, наивни и невини, они не знају шта их је снашло, па умиру спедесет и кусур, ужаснути што су технолошки вишкови и што више нема малвазије њихове младости, и нема хлада Макарске, а најлепше...