Изборник Затворити

РАСПОРЕД КРЕТАЊА МОБИЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ОКТОБАР 2018. г.

8. октобар, понедељак

10.00 – 11.00  ОШ „Свети Сава“ Читлук

11.00 – 11.30 Мачковац

11.40 – 12.20 Глободер

13.30 – 15.00 ОШ „Свети Сава“ Читлук

 

9.октобар, уторак

07.30 – ОШ „Јован Јовановић Змај“ подручно одељење Станци

08.30 – ОШ „Јован Јовановић Змај“ подручно одељење Кобиље

09.00 – ОШ „Јован Јовановић Змај“ подручно одељење Велико Головоде

 

11. октобар, четвртак

08.00 – ОШ „Васа Пелагић“ Падеж подручно одељење Шашиловац

09.00 – ОШ „Васа Пелагић“ Падеж подручно одељење Крвавица

 

15. октобар, понедељак

08.00 – ОШ „Драгомир Марковић“ подручно одељење Трмчаре

09.00 – ОШ „Драгомир Марковић“ подручно одељење Ломница

 

16. октобар, уторак

07.30 ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац подручно одељење Мали Шиљеговац

08.30 ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац подручно одељење Бован

09.00 ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац подручно одељење Пасјак

 

17. октобар, среда

08.00 ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац подручно одељење Гаглово

09.00 ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац подручно одељење Текије

 

29. октобар, понедељак

10.00 – 11.00  ОШ „Свети Сава“ Читлук

11.00 – 11.30 Мачковац

11.40 – 12.20 Глободер

13.30 – 15.00 ОШ „Свети Сава“ Читлук

 

30.октобар, уторак

07.30 – ОШ „Јован Јовановић Змај“ подручно одељење Станци

08.30 – ОШ „Јован Јовановић Змај“ подручно одељење Кобиље

09.00 – ОШ „Јован Јовановић Змај“ подручно одељење Велико Головоде