Изборник Затворити

РАЗГОВОР О ЦЕНЗУРИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ И ИЗДАВАШТВУ

Народна библиотека Крушевац, организовала је 31. августа 2021. године  разговор о појму цензуре и њеним видовима, као и утицају са упечатљивим примерима из историје цензуре – цензурисани аутори, скривени облици цензуре, начин спровођења цензуре у библиотекама.

Повод за разговор била је књига  Non imprimatur, аутор др Дејан Вукићевић, дипломирани библиотекар саветнике запослен у Народној библиотеци Србије. Разговор је водила др Драгана Милуновић, дипломирани библиотекар саветник, заменик управника Народне библиотеке Србије.

Крајем прошле године Награда „Дејан Медаковић“ за 2020. годину, издавачке куће „Прометеј“, уручена је Дејану Вукићевићу, за књигу NON IMPRIMATUR или цензура у библиотекарству и издаваштву.

Образлажући награду, проф. др Бошко Сувајџић истиче да је Дејан Вукићевић написао питку, узбудљиву, духовиту и за­стра­шу­­ју­ћу књи­гу.

– Књигу о ис­торији цензуре од постанка човечанства до данас, у свим њеним по­ја­в­ним об­ли­цима, мимикријама, кетманским привидима, деформацијама, али и „све­тлим ст­ра­на­ма“ цензуре, као што је нпр. обавезни примерак књиге у библиотекарству. Пред на­ма је лексикон, енци­кло­пе­диј­ски при­ручник, библиографско, политичко и анегдотско шти­во, али изнад свега потресна и узбудљива при­ча ко­ја понире у најдубље кутове човекових мра­чних страхова – истакао је проф. др Сувајџић, додајући да се књига Дејана Вукићевића превасходно бави областима би­­блио­текарства и издаваштва, али је ну­жно и културолошка и антрополошка студија.

Током разговора пажња је посвећена и облицима и не(могућности) цензуре у библиотека и виртуелном свету интернета.