Изборник Затворити

САРАДЊА ОШ „СВЕТИ САВА“ И МОБИЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Већ пет година мобилна библиотека пружа услуге ученицима ОШ „Свети Сава“ у Читлуку и подручним одељењима школе у Мачковцу и Глободеру.

По устаљеној шеми и сатници прилагођеној школским обавезама ђака одвија се замена публикација на задовољство наставника, ученика и библиотекара.

Књижни фонд мобилне библиотеке обновљен је актуелним насловима путем откупа Министарства културе и информисања РС, као и планским попуњавањем фондова од средстава из буџета Града намењених за куповину књига.

У складу са мерама заштите одвијала се позајмица књига и током октобра 2021. године.