Бела Вода Tag

Народна библиотека Крушевац је у сарадњи са Месном заједницом Бела Вода током лета адаптирала простор који се налази у згради Дома културе у центру Беле Воде. Простор је преуређен и опремљен адекватним мобилијаром. Књижни фонд Огранка обновљен је актуелним насловима и насловима из школске лектире. Крајем децембра...