издаваштво Tag

Народна библиотека Крушевац, организовала је 31. августа 2021. године  разговор о појму цензуре и њеним видовима, као и утицају са упечатљивим примерима из историје цензуре – цензурисани аутори, скривени облици цензуре, начин спровођења цензуре у библиотекама. Повод за разговор била је књига  Non imprimatur, аутор др...