ОСНАЖИВАЊЕ НАСТАВНИКА КАО НОСИОЦА ПРОМЕНА Неформализован приступ наставничком лидерству

ОСНАЖИВАЊЕ НАСТАВНИКА КАО НОСИОЦА ПРОМЕНА Неформализован приступ наставничком лидерству

no title has been provided for this book
  Књига „Оснаживање наставника као носилаца промена : неформализован приступ наставничком лидерству“, представља драгоцен избор идеја и пројеката за унапређивање наставе и учења у школама, као и развијања лидерског потенцијала наставника битног за развијање образовања. Већ је издата једна књига о лидерству, а ова је састављена на основу прича наставника, примера из непосредне наставе у учионици, али и изласка из учионице у циљу унапређивања рада, развијања хуманости према свим сарадницима, колегама и ученицима, њиховим родитељима. Уредник ове књиге, Дејвид Фрост истиче значај професионалног рада, поседовања знања у струци, аутономног деловања, и вишеструке сарадње. Фрост инсистира на колегијалности, и на међусобном подржавању у раду између колега и колегиница. Да би спровели своје идеје потребно је време, аутономност, подршка колега, чега нема увек. Фрост истиче да је све то изводљиво реализовати само да постоје прави услови, који већ постоје у неким школама. Сматра да су наставници ти који уводе образовне промене, но битно је спровести потребно  умрежавање не само на свом поднебљу, већ и шире.

Кључни проблем односи се на то како се ученици носе с неуспехом или са грешкама у свом учењу. Мери Кеј Рики описује како таква стања ума могу да утичу на реакције ученика поводом грешака током учења:

Када ученици имају много погрешака или неуспеха, то сматрају знаком своје слабости и некомпетентности, што, у ствари, води ка новим неуспесима. Они почињу да избегавају све што делује имало тешко да не би доживели неуспех.