мотив лавиринта Tag

Дејан сања и Јозефове макете, и павелове визије, и Владимирове приче, и муратове филмове, и поново шета обалама Дунава, поново шлеповима плови рекама и каналима, и поново види ону зграду из најдубље прошлости, или далеке будућности. Поново улази у атријуме римског града у Топчидеру, или...