У ТРАГАЊУ ЗА ИЗВИР – ВОДОМ Слике воде у јужнословенској усменој лирици

У ТРАГАЊУ ЗА ИЗВИР – ВОДОМ Слике воде у јужнословенској усменој лирици

no title has been provided for this book
  У нашем народу наилазимо на израз „жива вода“ , „извор вода“ и многе друге називе за воду. У студији „У трагању за извир-водом – слике воде у јужнословенској усменој лирици“ Ана Вукмановић се бави феноменом воде у усменим лирским песмама, њиховом језику, митским и поетским елементима, у простору, у обредним поступцима, у магијском језику, у клетвама, заклетвама, у представама плодности, природе, загробног живота. Вода је саставни део природе као и људског света. Вода је извор живота, рађања, благослов, али уједно и природна стихија која уништава све пред собом. При анализи слика воде у лирици срећемо се са врло различитим и променљивим значењима. Ауторка инсистира на томе да је главна особина воде амбивалентност, као што је и   човеков унутрашњи свет амбивалентан. Једна од главних особина воде је њена гранична позиција између овог и оног света, вода је често је место прелаза у свет мртвих. У грчкој митологији срећемо реку Стикс која је граница за прелазак у подземни свет  Хад, где лађар Харон превози душе умрлих. Река има кључну улогу у ритуалном прелазу из овог у онај свет. При том читалац се увек сусреће са демонским бићима који обитавају у води, и које јунаци поезије и бајки срећу често у близини воде: водене виле, русалке, водењаци. Мотив воде врло често сусрећемо у додолским песмама приликом призивања кише, али у песмама где је вода место које мора да се пређе да би се остварила девојачка жеља. Вода је симбол живота, плодности, еротизма, користи се у љубавној магији, при ритуалним купањима за Ђурђевдан, за свадбено и погребно купање. Вода је извор свега везана за прапочетак света, за хаос и космос, за кућу, плодност, рађање и смрт, и како ауторка у својој студији показује непресушна инспирација у усменом стваралаштву јужнословенских народа.  

Осим као помоћница при сетви и жетви, при борби против болести, вода је и биће које спава. У Поморављу је постојало веровање да воденице стану када вода заспи. У Скопској котлини веровало се да пошто она ноћу спава, ако је жедан, треба да зањише суд како би је пробудио…Вода донета кући концептуализује се као истоветна оној из природе, из спољног света. Сваки део митског простора садржи структуру целине…, тако вода захваћена из река , потока, са извора, такође има одлике бића, као и саме реке, потоци, извори.