злочини Tag

Прича се сама изаткала. Кад је јунака мучки, пуцњем у леђа убио, рат је већ био готов, а моја мати трудна. Да ли је Теодор кога од рода имао у Србији не знам, неразговетна му је прошлост. Не знам ни кад је дошао, ни зашто....