Изборник Затворити

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ „ОД ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ДО ПРЕКРАЈАЊА ВОЈВОДИНА У КРАЉЕВИНИ СХС / ЈУГОСЛАВИЈА 1918-1941.“

У петак 24. децембра 2021. године проф. др Саша Марковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, у простору е-читаонице Народне библиотеке Крушевац, представио је монографију Од присаједињења до прекрајања Војводина у Краљевини СХС / Југославија 1918 – 1941., резултат вишегодишњих истраживања историје војвођанског простора или Војводине између два светска рата, од 1918-1941. године. По речима аутора „монографија је покушај синтезе политичке историје војвођанског простора између два светска рата у југословенској монархији. Ослања се на традиционалан методолошки приступ који се заснива на сучељавању обимне историјске грађе, али и објављене литературе“.

Термин Војводина који се у овом периоду у континуитету употребљавао, културолошки и идентитетски био је ослоњен на идеју Српског Војводства из 1848. године и територијално-политичке аутономије коју је она донела. Књига је заснована на проучавању политичке историје у којој доминирају страначке активности и политичке идеје као и интелектуална подршка приликом њиховог осмишљавања.

Дело је подељено у седам поглавља која по речима проф. др Саше Марковића могу да буду условне историјске целине. Читаоцу је прво понуђен својеврстан пролог под насловом Печат епохе и „српски фактор“ у намери са се приближе специфичности прве половине ХХ века. Од првог до седмог поглавља хронолошки су изложене секвенце историографије и улога српског народа у датим периодима. Закључна разматрања су резултати истраживања и лични утисак аутора о међуратном политичком животу Војводине у оквиру југословенске монархије.

Професор др Саша Марковић спровео је обимна истраживања архивске грађе, дневних листова, монографских и серијских публикација. Истраживао је грађу у Архиву Србије, Архиву Југославије, Архиву Војводине, историјским архивима у Новом Саду, Сомбору, Кикинди, Суботици и Рукописном одељењу Матице српске.

Књигу су издали Педагошки факултет у Сомбору и Архив Војводине.

Осим штампаног издања књиге, иста је доступна у отвореном приступу и може јој се приступити преко веб странице Архива Војводине:

https://arhivvojvodine.org.rs/sr/o-nama/digitalizovane-knjige/36-kategirije-cirilica/digitalizovane-knjige/2070-od-prisajedinjenja-do-prekrajanja.

Представљању књиге присуствовале су и колеге из Народног музеја Крушевац и Историјског архива Крушевац.