Словени Рашка Дукља Вишеслав Травунија Неретљани Мутимир Захумље Срби Велика Моравска Tag

Поред ових, уочен је још један, сасвим другачији погребни обичај на нашим просторима. Реч је о хумкама начињеним од камена, пречника око четири метра, мада има и већих, које се јављају најчешће у групама од по више десетина. У њима је углавном откривен малобројан и...