стручни семинар Tag

Беба Станковић, дипломирани библиотекар саветник запослена у Народној библиотеци Србије, одржала је у Народној библиотеци Крушевац 23. августа 2021. године, стручни акредитовани семинар под називом „Иновације у библиотекарству – какву библиотеку желимо“. На семинару су представљени трендови у библиотекарству, иновације, праћење потреба корисника у циљу које...