Изборник Затворити

СТРУЧНИ АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР

Беба Станковић, дипломирани библиотекар саветник запослена у Народној библиотеци Србије, одржала је у Народној библиотеци Крушевац 23. августа 2021. године, стручни акредитовани семинар под називом „Иновације у библиотекарству – какву библиотеку желимо“.

На семинару су представљени трендови у библиотекарству, иновације, праћење потреба корисника у циљу које нове услуге и програме библиотеке треба да покрену и имплементирају да привуку нове кориснике са примерима добре праксе.

Наведени су примери развијања вештина у пројектном планирању и менаџменту, заинтересованост за учење у динамичном окружењу, способност брзог решавања проблема, креативност у раду, инспиративност и способност инспирисања других, као и грађења партнерских односа.

Једна од тема на семинару била је и питање да ли ће штампана књига и даље имати примати или се корисници све више окрећу е-књизи.

Истакнута је улога библиотека у садашњем напредном технолошком друштву, у мору информација, када кориснике треба упутити на релевантне изворе и како библиотеке треба да искористе тренутак и да се наметну као релевантни извори информација.