Изборник Затворити

УЧЕШЋЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КРУШЕВАЦ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ БИБЛИОТЕКАРА, АРХИВИСТА И МУЗЕОЛОГА

Друга Међународна конференција библиотекара, архивиста и музеолога “Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2019” одржана је на Цетињу, 16. и 17. маја 2019. године у Националној библиотеци Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”.
Међу бројним учесницима из региона били су и мр Снежана Ненезић и Миљко Вељковић из Народне библиотеке Крушевац. Првог дана конференције презентовали су рад „Дигитализација индустријског наслеђа Крушевца“.
Предмет овог рада је дигитализација индустријског наслеђе Крушевца из неколико извора: локална периодика из Крушевца, фото документација, електронска документа оригналне грађе из 19. века из приватних колекција и е-извори у слободном приступу у дигиталним колекцијама српских библиотека. Повезивање различитих информационих извора и различитих формата грађа чини ново препознавање посебности крушевачке индустрије у контексту индустријализације Србије у 19. и почетком 20. века (Занатска радионица за израду сапуна Глише Јанковића, основана 1839., крајем 19. века, постаје „Прва српска фабрика сапуна Глише Јанковића и сина”, а после Првог светског рата „Прва крушевачка фабрика сапуна „Мерима”) и „Барутана Обилићево” основана 1889. године.
Након Другог светског рата Крушевац је постао индустријски центар о чему говоре бројни наслови периодичних публикација које су објављивали привредни субјекти у Завичајној збирци.
„Барутана Обилићево” почетком 20. века једно је од највећих индустријских предузећа на територији Краљевине Србије. Након Првог светског рата у коме је уништена, поново се изграђује и послује као Војно-технички завод Обилићево, а након Другог светског рата под именом Хемијска индустрија „Милоје Закић” данашња „Trayal Korporacija“ која обележава 130 година од оснивања.
На основу расположиве штампане грађе : фабрички листови Индустрије из Завичајне збирке и оновремена локална периодика „Глас из Крушевца : лист за политику, народну привреду и књижевност” (1890/1891) (микрофиш) дајемо преглед развоја индустрије Крушевца и околине у периоду од 130 година.
Фабрички лист „Обилићево : лист индустрије „Милоје Закић” Крушевац штампан у периоду 1965. до 1995. године, скениран је у резолуцији 300 dpi, jpg формат (око 4.000 страница). У току је обрада дигиталних приказа и оптимизација приказа за постављање на интернет
Ова грађа је од културолошког значаја и посебно је значајна за очување традиције индустријског наслеђа у граду и идентитет Крушевца.
Циљ је успостављање средишњег мрежног места за кориснике које интересује историја развоја индустрије у граду и индустријско наслеђе Крушевца. На овај начин се ова врста грађе као и локална културна баштина популарише и омогућава квалитетнији приступ истој.
Излагање је прошло врло запажено.
Грађа ће бити доступна јавности на веб порталу Библиотеке.