Održana radionica kaligrafije

Održana radionica kaligrafije

U Narodnoj biblioteci Kruševac, u ponedeljak 4. juna 2018. godine radionice kaligrafije vodila je Silvana Ručnov. Silvana Ručnov je član ULUPUDS-a od 2003. godine. U umetnosti kaligrafije profesionalno je aktivna od 2000. godine kao stvaralac, menadžer i predavač. Diplomirala je na Akademiji lepih umetnost i u Beogradu. Posvećena je kulturi slobodnog vremena u okviru koje je i razvila i organizovala mnogobrojne radionice, projekte i programe za sve generacije.
Silvana Ručnov ističe značaj pismenosti u digitalnom dobu, „u kojem deca sve češće nauče da koriste tablet, a tek onda olovku“. U radionicama se fokusira na znak, kompoziciju i estetski aspekt kaligrafskog rada. Cilj radionica je „približiti umetnosti kaligrafije kao praksu bogate istorije i postignuća, nerazdvojivog dela svake priče o korenima i razvoju ljudske pismenosti i civilizacijskog napretka“.
Radionicama u e-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac prisustvovali su osnovci iz OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Dragomir Marković“, OŠ „Branko Radičević“ i OŠ „Vuk Karadžić“.