Изборник Затворити

ИЗЛОЖБА “ОД СВИТКА ДО СКАНА – 650 ГОДИНА ИСТОРИЈЕ ГРАДА НА ПОЛИЦИ ЗА КЊИГЕ”

a

Поводом обележавања јубилеја 650 година оснивања Града, у Народној библиотеци Крушевац 21. јуна 2021. године, отворена је мултимедијална изложба „Од свитка до скана – 650 година историје Града на полици за књиге“.

Реч је о изложби штампаних публикација из збирке Завичајног одељења – око 100 штампаних публикација који илуструју историју Града која је знатно дужа од 650 година.

Изложене су публикације из историје које обрађују период средњег века, књиге из историје уметности – монографије задужбина породица Хребељановић и Лазаревић, сегмент који се односи на старе српске записе и натписе, као и повеље из канцеларије кнеза Лазара и деспота Стефана Лазаревића, научне монографије еминентних стручњака (Светозар Радојчић, Јелка Реџеп, Драшко Реџеп, Александар Младеновић). Посебан сегмент чине издања народних песама релевантне тематике (Војислав Ђурић).

Бројни су наслови који описују личности и актере из овог периода (аутори Иван Ђурић, Раде Михаљчић, Синиша Мишић, Момчило Спремић, Марко Шуица), као и романсиране биографије из пера Славомира Настасијевића, Миладина Стевановића, Николе Моравчевића…

Посетиоци изложбе могу да прегледају оригинална документа из овог периода на интерактивним панелима.

Приликом обележавања ранијих јубилеја Шест векова Крушевца (1971) и Шест стотина година Косовске битке одржавани су научни скуповим, након који су објављене броје публикације које су такође нашле место на овој изложби.

Завичајна збирка Библиотеке формирана је 1971. године у време прославе шест векова оснивања Града. Одељење је 2001. године реорганизовано и све је смештено на 63м2. За претходних пола века постало је ризница грађе која са неког аспекта одговара термину завичајност. Данас одељење броји 8.500 монографских публикација, збирку плакатa са 1.800 јединица, више хиљада јединица ситног библиотечког материјала позивница, разгледница,фотографија каталоге уметничких изложби, више од 360 наслова периодике и превазилази овај простор.

Пројекат суфинансира Министарство културе и информисања РС са 910.000,00 динара.

Почетком 2021. године Народна библиотека Крушевац аплицирала је код Министарства културе и информисања РС на конкурс из области културног наслеђа – библиотечко-информационе делатности пројектом „650 година историје града на полици за књиге“. Предвиђено је адаптирање одељења – подополагачки радови и замена клаасичних плафоњерки лед лампама. У оквиру оснаживања капацитета институције – заштита библиотечко-информационе грађе, у наредном периоду треба да се изврши набавка полица за књиге са стакленим вратима у циљу заштите фонда за будућа покољења.