Изборник Затворити

ПОВРАТАК У ШКОЛУ – МОБИЛНА БИБЛИОТЕКА

Народна библиотека Крушевац је од школске 2017/2018. године започела пројекат Библиотека на точковима – мобилна достава књига. Овај пројекат су суфинансирали Министарство културе и информисања РС, Trayal корпорација и Град Крушевац.

Мобилна библиотека је започела своју делатност са 802 књиге и 8 стајалишта – пунктова, тачније одељења матичних школа које немају своје школске библиотеке.

Током школске 2017/2018. године ову услугу користили су :

ученици ОШ „Свети Сава“ у Читлуку и подручно одељење школе у Мачковцу;

ученици ОШ „Драгомир Марковић“ подручна одељења у Ломници и Трмчару;

ученици ОШ „Васа Пелагић“ Падеж подручна одељења у Крвавици, Шашиловцу, Глобару и Вратару.

Захваљујући откупу књига за јавне библиотеке Србије 2018. године који сваке године врши Министарство културе и информисања РС, књижни фонда је обогаћен и увећан на 1.700 примерака.

Најновији наслови из домаће и иностране књижевности, популарне науке, историје, хуманистике али и сликовнице и стрипови нашли су се на полицама мобилне библиотеке.

Од септембра 2018. године мобилна библиотека има 17 стајалишта. Замена књига обавља се на 21 дан.

На основу одлуке Управног одбора Народне библиотеке Крушевац услуге мобилне библиотеке се не наплаћују.