Изборник Затворити

VII ВИДОВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ КЊИГА

Поводом обележавања Видовдана у Народној библиотеци Крушевац, у среду 22. јуна 2022. године, представљена је Библиотека Полихистор издавачке куће Evoluta. Издавачку концепцију и колекције представила је Бојана Ћебић, уредник и власник.

Овом приликом крушевакој публици представљена су два наслова: Властелинства и економија манастира средњовековне Србије (аутор др Марија Копривица) и Виноградарство у средњовековној Србији (аутор др Марина Штетић).

У својим истраживањима Марија Копривица поклонила је пажњу свим доступним и познатим изворима, као и релевантној обимној литератури. Својим истраживањима дала је нов допринос познавању једног важног сегмента историје цркве, али и целокупног српског средњовековног друштва. Манастирска властелинства представљала су значајан сегмент привреде и друштва у српском средњем веку. То се посебно односи на краљевске манастире, задужбине владара, који су уједно били и међу најкрупнијим феудалним господарима, са властелинствима од по 50 – 60 села и разним другим приходима.

Марина Штетић говорила је о виноградарству у средњовековној Србији у границама државе краља Милутина (1282-1321). У књизи је осликана и улога вина у свакодневном световном и црквеном животу средовековне Србије, са краћим освртом и на књижевне и ликовне представе винове лозе, вина и оруђа коришћеног у виноградарству. Одређена пажња посвећена је и симболици винове лозе у виду употребе мотива „свете лозе“ и „светог корена“ у функцији истицања легитимитета и светородности династије Немањића. Дело је засновано првенствено на писаним изворима српског, латинског, италијанског и османског порекла. Најважније место припада дипломатичкој и наративној историјској грађи, као и османским пописима освојених српских крајева.