Позив за подношење понуде за ЈНМВ 2/2019

Позив за подношење понуде за ЈНМВ 2/2019

Позив за подношење понуде можете скинути ОВДЕ
Конкурсну документацију можете скинути ОВДЕ