Изборник Затворити

СЕМИНАР МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ SRPS ISO 9001 : 2015

У Е-читаоници Народне библиотеке Крушевац, 21. октобра 2021. године, одржан је програм сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности акредитован од стране Народне библиотеке Србије, који испуњава обавезу сталног стручног усавршавања од 6 часова у 2021. години. Аутори програма су др Бранислав Сладић, дипл.инг. – консултант агенције ПРИЗ и Милорад Грбовић, директор Народне библиотеке „Доситеј Новковић“ Неготин.

Библиотекари Расинског округа имали су прилику да се упознају са Захтевима стандарда SRPS ISO 9001 : 2015. У оквиру програмске целине Библиотечко-информациони процеси и њихово документовање објашњено је оцењивање ризика и прилика у раду библиотеке, нивои и структуре докумената у електронском виду (пословник, процедуре, упутства, обрасци-записи).

Наредно предавање односило се на Стално побољшање система менаџмента квалитетом – интерна провера, неусаглашености, корекције и корективне мере, преиспитивање система менаџмента од стране руководства.

Други део семинара односио се на Законску регулативу у оквиру библиотечко-информационе делатности и ISO 2789:2013 – Информације и документација – Интернационална библиотечка статистика.

На крају семинара били су Примери докумената система менаџмента квалитетом, анализа и дискусија о конкретним примерима.

Стручно усавршавање финансијски је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.